Thuy Nga Paris By Night 118 Full Program - 50 Năm Âm Nhạc Đức Huy

 
Loading...

Paris By Night 118 - 50 Năm Âm Nhạc Đức Huy (Full Program)

50 Năm Âm nhạc Đức Huy - Thuy Nga Paris By Night 118 (PBN118) Full Program released on June 30, 2016. Thuy Nga Productions. 1. Phần mở đầu 2. Và Con ...

Đan Nguyên - Trái Tim Ngục Tù (Đức Huy) PBN 118

Trái Tim Ngục Tù - Đan Nguyên trong Thuy Nga Paris By Night 118 (PBN 118) - 50 Năm Âm Nhạc Đức Huy. Happy July 4th, 2016 from Thuy Nga Productions.

Diễm Sương - Yêu Anh Dài Lâu (Đức Huy) PBN 118

Diễm Sương - Yêu Anh Dài Lâu (Đức Huy) PARIS BY NIGHT 118 - 50 NĂM ÂM NHẠC ĐỨC HUY ©2016. Thuy Nga Productions. All Rights Reserved.

Trần Thái Hòa - Cơn Mưa Phùn (Đức Huy) PBN 118

Trần Thái Hòa - Cơn Mưa Phùn (Đức Huy) PARIS BY NIGHT 118 - 50 NĂM ÂM NHẠC ĐỨC HUY ©2016. Thuy Nga Productions. All Rights Reserved.

Đình Bảo - Một Tình Yêu (Đức Huy) PBN 118

Đình Bảo - Một Tình Yêu (Đức Huy) PARIS BY NIGHT 118 - 50 NĂM ÂM NHẠC ĐỨC HUY ©2016. Thuy Nga Productions. All Rights Reserved.

Tóc Tiên - Yêu Lần Đầu (Đức Huy) PBN 118

Tóc Tiên - Yêu Lần Đầu (Đức Huy) PARIS BY NIGHT 118 - 50 NĂM ÂM NHẠC ĐỨC HUY ©2016. Thuy Nga Productions. All Rights Reserved.

Lam Anh - Giấc Mơ Trong Mộng (Đức Huy) PBN 118

Lam Anh - Giấc Mơ Trong Mộng (Đức Huy) PARIS BY NIGHT 118 - 50 NĂM ÂM NHẠC ĐỨC HUY ©2016. Thuy Nga Productions. All Rights Reserved.

Minh Tuyết - Thêm Một Lần Nữa (Đức Huy) PBN 118

Minh Tuyết - Thêm Một Lần Nữa (Đức Huy) PARIS BY NIGHT 118 - 50 NĂM ÂM NHẠC ĐỨC HUY ©2016. Thuy Nga Productions. All Rights Reserved.

Phỏng vấn nhạc sĩ Đức Huy giới thiệu show thu hình PBN 118 - 50 Năm Âm Nhạc Đức Huy

PARIS BY NIGHT 118 - 50 Năm Âm Nhạc Đức Huy Saturday, May 7, 2016 - 7:30pm Pechanga Resort & Casino (Temecula, CA) Ticket Information: (714) ...

Ngọc Anh - Tiếng Mưa Đêm (Đức Huy) PBN 118

Tiếng Mưa Đêm - Ngọc Anh Trong Paris By Night 118 50 Năm Âm Nhạc Đức Huy. Released on June 30, 2016. Thuy Nga Productions.

Kỳ Phương Uyên - Nếu Xa Nhau (Đức Huy) PBN 118

Kỳ Phương Uyên - Nếu Xa Nhau (Đức Huy) PARIS BY NIGHT 118 - 50 NĂM ÂM NHẠC ĐỨC HUY ©2016. Thuy Nga Productions. All Rights Reserved.

Tóc Tiên giới thiệu show thu hình PBN 118 - 50 Năm Âm Nhạc Đức Huy

PARIS BY NIGHT 118 - 50 NAM AM NHAC DUC HUY SATURDAY, MAY 7, 2016 - 7:30PM (ONE SHOW ONLY!!) PECHANGA RESORT & CASINO (Temecula, ...

Nguyễn Hồng Nhung - Mãi Một Mình (Đức Huy) PBN 118

Mãi Một Mình - Nguyễn Hồng Nhung Trong Paris By Night 118 50 Năm Âm Nhạc Đức Huy. Released on June 30, 2016. Thuy Nga Productions.

Quỳnh Vi - Luôn Luôn Mãi Mãi (Đức Huy) PBN 118

Quỳnh Vi - Luôn Luôn Mãi Mãi (Đức Huy) PARIS BY NIGHT 118 - 50 NĂM ÂM NHẠC ĐỨC HUY ©2016. Thuy Nga Productions. All Rights Reserved.

Ngọc Hạ - Khóc Một Giòng Sông (Đức Huy) PBN 118

Ngọc Hạ - Khóc Một Giòng Sông (Đức Huy) PARIS BY NIGHT 118 - 50 NĂM ÂM NHẠC ĐỨC HUY ©2016. Thuy Nga Productions. All Rights Reserved.

Mai Tiến Dũng - Giống Như Tôi (Đức Huy) PBN 118

Mai Tiến Dũng - Giống Như Tôi (Đức Huy) PARIS BY NIGHT 118 - 50 NĂM ÂM NHẠC ĐỨC HUY ©2016. Thuy Nga Productions. All Rights Reserved.